News
oktober 24, 2017

Choti Kumari Singh, en 20-årig medarbetare i vår Självständiga Byar Projekt ’Amrita Serve’, har vunnit priset ”Women’s Creativity in Rural Life Award” från den Schweiz-baserade organisationen ”Women World Summit Foundation”. Choti fick priset för sina insatser för Musaharbefolkningen som anses vara de lägsta och mest förtryckta människorna i statens kastdrabbade samhällssystem.

learn more

oktober 24, 2017

På Amritapuri hedrades vi idag av att Indiens president, Shri Ram Nath Kovind, besökte oss och överlämnade certifikat till fem mottagare för helt gratis operationer vid Amrita Institute of Medical Sciences (Amrita Hospital). Dessa fem personer var representativa för 1940 människor i ekonomiskt trångmål som kommer motta dessa certifikat.

learn more

oktober 24, 2017

Idag i Amritapuri överlämnade Indiens president, Shri Ram Nath Kovind certifikat till tre ledare som verifierar att deras byar är fria från avföring utomhus, på engelska kallat ‘Open Defecation Free’ (ODF). Alla tre ledare kom från byar som antagits av Embracing The World som en del av vårat ‘Självförsörjande Byar’ program (Amrita Serve) vilket lanserades 2013.

learn more

oktober 24, 2017

dag på Embracing The Worlds huvudkontor i Amritapuri, Kerala, Indien, tillkännagav vi ett nytt stort initiativ. Lärare och studenter från vårt eget Amrita University har utformat ett modul-vattenfiltersystem. Eftersom konceptet visat sig beprövat kommer vi nu att donera filtreringssystem för att generera rent dricksvatten till 10 miljoner bybor i hela Indien. Initiativet invigdes av Indiens president, Shri Ram Nath Kovind.

learn more

september 25, 2017

Amrita Universitys forskningscenter Ammachi Labs är engagerade i att skapa uppfinningar som möjliggör ordentlig sanitet för alla indier. Centret har nu utvecklat en ny gjutformsteknik för att konstruera toaletter. Tekniken är både enkel att använda, välfungerande över lång tid och ekonomiskt genomförbar.

learn more

september 8, 2017

I delstaten Rajasthan i norra Indien finns en liten by vid namn Harirampura. Bestående av endast 55 hushåll, denna by var tidigare del av den större byn Sankda. När Embracing The Worlds ‘Amrita SeRVes’ (Självförsörjande Byar) projektgrupp började arbeta i den här byn fokuserade de först på att förbättra tillgången till högkvalitativ utbildning för byns barn.

learn more

juni 17, 2017

Som ett erkännande av Amrita Universitetets banbrytande forskning runt upptäckten och tidig varning om jordskred, gav Internationella Programmet för Jordskred (IPL) Amrita University titeln ”World Center of Excellence on Landslide Disaster Reduction.” Titeln tilldelas under det 4e internationella forumet för jordskred i Ljubljana, Slovenien (29 maj 2017). Amrita Universiy har framgångsrikt lanserat världens första trådlösa sensornätverk för upptäckt och tidig varning för jordskred i staden Munnar i Kerala. Denna användning av forskning har oskattbart värde i alla delar av världen i riskzonen för jordskred.

learn more

april 18, 2017

Vårt ”Självförsörjande Byar” projekt, Amrita SeRVe, arbetar med missgynnade byar på landsbygden i 21 stater över hela Indien. Efter att våra volontärer började stödja Musharbefolkningen i Bihar skedde anmärkningsvärda förändringar.

learn more

februari 6, 2017

Vårt eget ”Amrita Institute of Medical Sciences & Research Center (Amrita Hospital)” har undertecknat ett ‘Memorandum of Understanding’ med den Kathmandubaserade förbundet för icke-statliga sjukhus (ANGHOS). Syftet med avtalet är att etablera telemedicinska centrum som sammankopplar sju sjukhus i ANGHOS i Nepal med Amritas medicinska experter i Indien.

learn more

januari 29, 2017

Amrita Serves nya återanvändbara bindor vann priset för den mest innovativa produkten på den årliga utställningen ”National Institute of Rural Development” i Indien. Produkten har utvecklats som ett lågkostnads och hållbart alternativ till sanitetsbindor. Normalt består bindor av 90% plast och är inte biologiskt nedbrytbara. Förutom att vara hållbar har vår produkt potential att avsevärt förbättra folkhälsan för kvinnor i Indien.

learn more