AYUDH
\i-yüd\

1. sanskrit ord för fred

2. Embracing the Worlds internationella ungdomsrörelse tillägnad att förbereda ungdomar till att bli medkännande ledare för en fredlig och hållbar värld.