Försörjning
Vi ger kvinnor i underprivilegierade befolkningsgrupper kraftfulla nya verktyg för att öka sin inkomst så att de kan ha inflytande på sina familjer och på samhället i stort.