Katastrofhjälp
Med fokusering på både snabbt respons och omfattande långsiktig rehabilitering har Embracing the World fått rykte om sig att vara först på plats i en nödsituation och sist att lämna den - långt efter att rampljuset har försvunnit.