Husrum
Vi anser att det är allas vårt ansvar att sträva hårt för att säkerställa att alla människor en dag kan leva ett liv i värdighet, säkerhet och fred.