Miljön
Under hela sitt liv har Amma uttryckte djup oro för miljön. Hon har offentligt uppmanat sina anhängare att vidta konkreta åtgärder för att återställa naturens känsliga balans, bland annat underhåll av markresurser, insatser för skogsåterplantering och livsstilsförändringar.