FORSKNING
Våra forskningsprojekt inbegriper ett brett spektrum av discipliner som alla har ett gemensamt mål: att använda den moderna teknikens kraft för att göra en skillnad i livet för människor i nöd.